Termeni și condiții

 

Termeni și condiții de utilizare a site-urilor web

1.      Informații generale

Prezentele condiții generale de utilizare au drept scop definirea și fixarea modalităților în care sunt puse la dispoziția utilizatorilor site-ul www.InfoToday.ro si subdomeniile aferente (denumite în continuare „SITE(URI)„), cât și condițiile în care utilizatorii accesează și consultă aceste Site-uri.

Puteti beneficia de orice serviciu disponibil pe Site (“SERVICII”) cu condiția acceptării acestor termeni și condiții de utilizare („TERMENI ȘI CONDIȚII„). Utilizarea de către dumneavoastra („UTILIZATOR„) a Site-ului reprezintă acordul dumneavoastră a tuturor acestor Termeni și Condiții.

Orice utilizare a site-urilor se efectuează în cadrul acestor TERMENI ȘI CONDIȚII a căror scop este stabilirea modalităților de utilizare a Serviciilor și Conținuturilor propuse pe Site-uri.

Orice accesare a Site-urilor atrage după sine aplicarea sau acceptarea acestor Termeni și Condiții. Termenii și Condițiile applicabile sunt cele în vigoare la data fiecărei conectări a Utilizatorului la Site-uri.

În orice moment, se pot modifica Termenii și Condițiile pentru a fi adaptate la evoluțiile Serviciilor și la legislația în vigoare. Aceste modificări sunt aduse în atenția Utilizatorilor pur și simplu prin afișarea lor online. Din acel moment, acestea sunt considerate acceptate fără rezervă de către toți Utilizatorii care accesează Site-urile ulterior publicării lor online.

2.      Definiții

În sensul prezentelor condiții generale de utilizare:

 • Condițiile Generale de Utilizare”: se referă la dispozițiile prevăzute în acest document, acceptate de Utilizatori, care reglementează accesul și utilizarea Site-urilor.
 • Conținut(uri)”: se referă, în sens larg, la orice conținut și alte elemente prezente pe Site-uri, în special fotografii, imagini, texte, articole, ilustrații, sunete, videoclipuri.
 • Comentariul(comentariile)”: se referă la textul(textele) pe care le redactează Utilizatorul pentru a comenta Conținutul. Comentariile Utilizatorilor vor fi vizibile oricărui internaut care accesează Site-urile.
 • Cont Utilizator”: se referă la spațiile rezervate Utilizatorului pe Site-uri prin intermediul unui nume de utilizator și o parolă, permițându-i să primească Servicii suplimentare.
 • Conținuturi Utilizatori”: se referă la texte, ilustrații, fotografii, imagini, sunete, videoclipuri, de orice fel, puse la dispoziție de către Utilizatori pe SITE.
 • Utilizator(i)”: desemnează orice persoană care consultă Site-urile.

3.      Contul Utilizatorului

Daca folosiți Site-ul, precum și Serviciile oferite, sunteți responsabil pentru menținerea confidențialității contului dumneavoastră și a parolei, precum și restricționarea accesului acestui cont de la orice calculator sau device prin care vă puteți conecta la contul dvs. și sunteti de acord să acceptați responsabilitatea pentru toate activitățile care au loc pe Site asociate contului dumneavoastră.

Puteți renunța la contul dvs. pe Site în orice moment. Pentru a face acest lucru vă rugăm să ne contactați folosind formularul de contact, cu mențiunea „doresc să renunț la cont” folosind aceeași adresă de email cu care v-ați creat contul.

4.      Link-uri către alte site-uri

Site-ul poate conține link-uri către alte site-uri. Compania nu este responsabilă pentru conținutul oricărui site, inclusiv, fără a se limita la orice link între Site și aceste terțe site-uri, sau orice modificări sau actualizări ale acestor site-uri. Includerea oricărui link către alt site nu implică aprobarea de către Companie a site-ului sau orice asociere cu operatorii săi și cu activitatea acestora.

5.      Parteneri. Servicii din terțe părți

Anumite servicii sau funcționalități puse la dispoziție prin intermediul Site-ului sunt livrate de către site-urile unor terțe părti sau organizații (“SERVICII PARTENERI”). Prin utilizarea oricărui Serviciu sau funcționalitate care provine din Site recunoașteți și sunteți de acord să partajăm informațiile și datele dumneavoastră cu orice terță parte cu care Compania are o relație de colaborare sau contractuală („PARTENERI„) de a furniza aceste informații în numele utilizatorilor Site-ului.

Orice utilizare a Serviciilor Partenerilor prin intermediul Site-urilor va fi supusă exclusiv condițiilor de utilizare și/sau de vânzare proprii fiecărui Serviciu Partener cât și politicii lor de protecție a datelor cu caracter personal.

Responsabilitatea proprietarilor SITE-urilor nu va putea fi angajată în ceea ce privește conținutul accesibil, a tuturor ofertelor, a informațiilor consultate sau a tranzacțiilor realizate cu Serviciile Partenerilor. De asemenea, nu se oferă nici o garanție în ceea ce privește condițiile și modalitățile de aplicare a reglementării în vigoare de către editorii Serviciilor Partenerilor, pentru care aceștia sunt singurii responsabili.

6.      Drepturi și obligații de utilizare. Utilizare ilegală. Proprietate intelectuală

Vi se acordă drept neexclusiv, netransferabil, revocabil să accesați și să utilizați Site-ul strict în conformitate cu acești Termeni și Condiții de utilizare. Ca o condiție de utilizare a Site-ului garantați că nu veți utiliza Site-ul pentru orice scop care este ilegal sau interzis conform acestor termeni, precum și legilor în vigoare.

Nu aveți voie să utilizați Site-ul în orice mod care ar putea deteriora, dezactiva, supraîncărca sau afecta Site-ul sau a interfera cu utilizarea de către orice altă persoană fizică sau juridică.

Nu aveți voie să obțineți sau să încercați să obțineți informații prin mijloace care nu sunt puse în mod intenționat la dispoziție sau prevăzute prin intermediul Site-ului.

Tot conținutul inclus pe Site, cum ar fi text, grafică, logo-uri, imagini, precum și compilarea acestora sau orice software folosit de Site, este proprietatea proprietarilor SITE-ului sau a furnizorilor săi, cu excepția Conținuturilor postate de către Utilizatori și sunt protejate de dreptul de autor și a altor legi care protejează proprietatea intelectuală și drepturile de proprietate. Sunteți de acord să respectați toate drepturile de autor, notificări, legende sau alte restricții conținute în orice astfel de conținut și nu veți aduce modificări ale acestora.

7.      Limitarea răspunderii

Toate informaţiile publicate pe SITE sunt transmise de către noi şi de către alți furnizori de informaţii. SITE-urile furnizează instrumente de informare, dar nu oferă sfaturi şi nici nu fac recomandări referitoare la anumite instrumente financiare, servicii sau produse. Datorită numărului mare de surse de obţinere a informaţiilor pot exista întârzieri, omisiuni sau inexactităţi în informaţiile şi în serviciile oferite de SITE-uri.

SITE-urile şi ceilalți furnizori de informaţii nu oferă garanţii privind acurateţea, succesiunea, integralitatea, integritatea, actualitatea sau potrivirea pentru un anume scop a informaţiilor oferite pe site.  SITE-urile și ceilalți furnizori de informaţii nu răspund pentru erorile, inexactităţile sau întârzierile în furnizarea conţinutului oferit de SITE-uri şi nici pentru orice acţiune care se bazează pe acest conţinut. SITE-urile îşi declină orice responsabilitate privind garantarea acurateţii Conţinutului sau a felului în care informaţia serveşte anumitor scopuri.

Utilizatorul SITE-urilor este singurul responsabil atât faţă de terţi, cât şi faţă de proprietarii SITE-urilor în legătură cu accesarea, utilizarea şi exploatarea informaţiilor publicate pe SITE-uri.

Proprietarii SITE-urilor nu răspund faţă de utilizatori şi nici faţă de terţi pentru eventualele prejudicii, litigii existente, născute ori izvorâte în legătură cu/din copierea, stocarea, modificarea ori transferarea întregului ori a unei părţi din informaţiile publicate pe SITE-uri.

Încălcarea Condițiilor Generale de Utilizare din prezentul document atrage răspunderea juridică a Utilizatorilor, persoane fizice sau juridice, conform legislaţiei în vigoare.

8.      Protecția minorilor

În cazul în care Utilizatorul este o persoană fizică minoră, aceasta declară și recunoaște că a primit permisiunea prealabilă a părinților sau a titularului(titularilor) autorității parentale pentru a naviga pe Site-uri. Titularul(titularii) autorității parentale garantează respectarea tuturor dispozițiilor acestor Termeni și Condiții în timpul utilizării Site-urilor de către Utilizatorul minor.

Părinții (sau titularii autorității parentale) sunt invitați să supravegheze Utilizarea Serviciilor de către copii și să rețină că Serviciile sunt destinate unui public larg și că în calitatea lor de tutore legal, este responsabilitatea părinților să determine care site este potrivit sau nu pentru copilul(copiii) lor și să le supravegheze modul de utilizare.

9.      Servicii de comunicare

Utilizatorii au posibilitatea de a comenta Conținuturile publicate online pe Site-uri, și/sau de a publica online texte, videoclipuri, sunete, imagini și/sau fotografii. Aceste Comentarii și Conținuturi Utilizatori pot fi vizualizate de către orice persoană care accesează Site-urile.

Site-ul poate conține date și informații personale, precum și servicii de tip zone de chat, grupuri de stiri, pagini web personale și/sau alte facilități de mesaje sau de comunicare concepute pentru a vă permite să comunicați cu un alt Utilizator, cu un grup sau cu publicul larg (servicii denumite „SERVICII DE COMUNICARE„).

Sunteți de acord să utilizați Serviciile de Comunicare doar pentru a comunica, a posta, a trimite și a primi informații, mesaje, materiale care sunt adecvate și legate de conținutul Site-ului și/sau a Utilizatorului sau a grupului respectiv.

Cu titul de exemplu și nu ca o limitare, sunteți de acord ca atunci când utilizați un Serviciu de Comunicare:

 • nu veți defăima, abuza, hărțui, urmări, amenința sau orice altceva care încalcă drepturile legale (cum ar fi inclusiv drepturile de confidențialitate și de publicitate) ale altor persoane;
 • nu veți publica, posta, încărca, distribui orice nepotrivit, profan, defăimător, care încalcă drepturi, obscen, indecent sau ilegal;
 • nu veți încărca imagini, software, alt tip de fișiere care sunt protejate de legile de proprietate intelectuală sau de publicitate, cu excepția cazului în care dețineți sau controlați drepturile acestora sau ați primit toate aprobările necesare;
 • nu veți incărca fișiere care conțin viruși, fișiere corupte sau orice alt software sau program similar care pot afecta funcționalitatea calculatorului sau device-ului folosit de orice altă persoană, sau funcționarea Site-ului;
 • nu veți încălca orice cod de conduită care poate fi aplicat pentru orice Serviciu de Comunicare;
 • nu veți colecta informații despre alte persoane, inclusiv adrese de email, numere de telefon fără consimțământul acestora;
 • nu veți face orice alt lucru care încalcă legile sau reglementările în vigoare.

Orice Utilizator care publică online Comentarii și/sau Conținuturi Utilizatori pe Site-uri ne autorizează, cu titlu gratuit și neexclusiv, să păstreze, să reproducă și să reprezinte pe Site-uri Comentarii și/sau Conținuturi Utilizatori pe întreaga durată a drepturilor de proprietate intelectuală începând cu data publicării acestora.

Putem decide oricând ștergerea oricărui Comentariu și/sau Conținut Utilizator după afișarea acestora online pe Site-uri, în cazul în care Comentariul și/sau Conținutul Utilizator menționat nu ar respecta dispozițiile legislației în vigoare și/sau dispozițiile acestor Termeni și Condiții.

10.   Prevederi finale

Compania nu are nici o obligație de a monitoriza orice conținut al oricărui Serviciu de Comunicare. Cu toate acestea, își rezervă dreptul de a revizui conținutul din cadrul oricărui Serviciu de Comunicare și de a modifica, edita, elimina orice parte din conținut sau în totalitate conținutul. Compania își rezervă dreptul de a rezilia/elimina/opri accesul la oricare sau la toate Serviciile oferite, precum și la Serviciile de Comunicare, în orice moment, fără notificare.

Compania își rezervă dreptul să dezvăluie în orice moment, orice informații necesare pentru a respecta orice lege, reglementare, proces legal sau solicitare guvernamentală, sau pentru a edita, a refuza postarea sau de a elimina orice informații sau materiale, în totalitate sau parțial.

Prin postarea, încărcarea, introducerea sau furnizarea oricăror informații și materiale acordați Companiei și partenerilor săi dreptul de a le utiliza inclusiv, fără a se limita la: copia, distribui, transmite, afișa public, reproduce, edita, traduce și reformata.

Compania își rezervă dreptul, la libera sa alegere, de a pune capăt accesului la Site și/sau serviciile conexe sau orice parte a acestuia, în orice moment, fără notificare. În măsura maximă permisă de lege, acest acord este guvernat de legile din România.

Prin publicarea unui anunț pe Site, Utilizatorul este de acord în totalitate cu prevederile acestor Termeni și Condiții de utilizare ai Site-ului. Utilizatorul își asumă întreaga responsabilitate pentru conținutul publicat pe Site.

Compania nu răspunde pentru veridicitatea datelor oricărui anunț de pe acest site. Această răspundere o poartă în totalitate Utilizatorul care postează orice informație pe Site sau prin intermediul altor Servicii oferite de Companie. Introducerea de date eronate în detaliile anunțului sau ale contului sau folosind orice Serviciul de Comunicare poate duce la ștergerea acestor date sau la blocarea contului Utilizatorului respectiv.

Este interzisă postarea de date sau informații cu context ireal, care nu e concret sau care nu reprezintă obiectul anunțului. Compania își rezervă dreptul de a șterge orice anunț fără nici o avertizare dacă acesta încalcă Termenii și Condițiile acestui Site.

Orice persoană care accesează Site-ul și/sau care oferă date/informații cu caracter personal folosind orice mijloace puse la dispoziție de Site, este de acord cu prelucrarea de către Companie a datelor cu caracter personal ale acesteia. Datele cu caracter personal colectate și procesate de către Companie prin intermediul Site-ului vor fi utilizate pentru oferirea Serviciilor Site-ului precum și în alte scopuri cum ar fi, fără a se limita la: marketing, studii de piață sau alte activități permise de lege.

Pentru informațiile privind relucrarea datelor cu caracter personal vizitați pagina cu Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Pentru informațiile privind cookie-urile vizitați pagina cu Politica de cookies, transmițătoare și alte tehnologii similare.

Bine ai revenit!

Conectează-te la contul tău

Resetează parola

Introdu numele de utilizator sau adresa de email pentru resetarea parolei

Add New Playlist

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com